Monessa mukana

Klubilaiset ovat kokoontunet syksyn mittaan mm Limingan taidekoululla ja Limingalahden luontokeskuksessa ja kokoustaneet kokoustiloissa ja klubilasten kodeissa. Olemme suunnanneet katseet tulevaan ja kevätkausi vaikuttaa myös monipuoliselta.